วัดเขาทุ่งวัว

ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

วัดเขาทุ่งวัว

ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230

วัดเขาทุ่งวัว อ่าวอุดม ศรีราชา ชลบุรี

ความสุขของชีวิตรคือการปล่อยวาง

ความรู้คือการแบ่งปันใด้ไม่มีที่สิ้นสุด

เดิมเป็นทุ่งหญ้าและป่ามันอยู่บนเขา ชาวบ้านได้เอาวัวควาย มาเที่ยวกินหญ้า คนผ่านมาเห็นวัวควายกินหญ้าอยู่บนเขากลางทุ่งบริเวณนี้จึงเรียกว่า "เขาทุ่งวัว" ชาวบ้านได้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่บนเขากลางทุ่ง (ปางปาลิไลยก็) แล้วนิมนต์ หลวงพ่อสมาน ธมฺมสโร มาพำนักอยู่ ๑๐ กว่าปี ท่านก็ละสังขาร จากนั้น ๓ ปี หลวงพ่อสมพร กิตฺติณาโณ (บัวนิล) ได้มาพัฒนา ตั้งชื่อว่า

"สำนักสงฆ์ธรรมจักรคีรี" ท่านบุกเบิกพัฒนา ๒๐ กว่าปิ โดยมี นายจอม แตงไทย และ นายสุขุม อินแดง เป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนา มีความจริญขึ้นมากจนสร้างโบสถ์สำเร็จ ได้รับประกาศ

ตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนา มีชื่อว่า วัดเขาทุ่งวัว เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ หลวงพ่อสมพร กิตฺติญาโณ ท่านได้ละสังขาร เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ปัจจุบัน พระมหาวรพจน์ กิตติวณโณ (ธรรมเนียม) เป็นเจ้าอาวาสวัดเขาทุ่งวัว รูปปัจจุบัน

ร่วมทำบุญวัดเขาทุ่งวัว

รายการทำบุญ

๑. สมทบทุน บูรณะปฏิสังขรณ์พระอาราม ในเขตสังฆาวาส
๒. สมทบกองทุนอาหารเพล, ยารักษาสงฆ์อาพาธ
๓. สมทบทุนค่าชำระหนี้สงฆ์
๔. บำรุงค่าน้ำ – ค่าไฟ
๕. สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ของวัดเขาทุ่งวัว

สำหรับการบริจาคทุกครั้ง

กรุณาตรวจสอบเลขที่บัญชีและจำนวนเงินอย่างถี่ถ้วนก่อนโอนปัจจัยในการร่วมบุญ

วัดเขาทุ่งวัวเปิดรับการบริจาคผ่านชื่อและเลขที่บัญชีที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์เท่านั้น

โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างรับการบริจาค

ธนาคาร : กรุงศรี
สาขา: อ่าวอุดม

ชือบัญชี: วัดเขาทุ่งวัว

เลขที่บัญชี 254-1-86406- 6

รายชื่อผู้บริจาคปัจจัยซื้อกระเบื้องมุงหลังคา

ศาลามัคครากุล วัดเขาทุ่งวัว ชลบุรี

ราคากระเบื้องแผ่นละ 100 บาท หรือตามกำลังศรัทธา

ญาติโยมท่านใดต้องการใบอนุโมทนาบัตรให้

แอดไลน์ ID: kittiwanno553

1.คุณกัลวีร์ สุทธิวงศ์งาม 10 แผ่น 1,000 บาท

2.คุณภัชรา จารุธำรง 1,000 บาท

3.คุณชณันรัตน์ เตโชพัฒน์ธนชัย 1,500 บาท

4.คุณตุ๊กตา 300 บาท

5.คุณกนกพร สุขใจ 500 บาท

6.คุณศิริพร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1,000 บาท

7.คุณมนู ทองรัตน์ 300 บาท

8.คุณพรภัสสร กังวานพาณิชย์ 300 บาท

9.คุณจินตนา เนียมน้อย 1,000 บาท

10.คุณเบญจมาศ แตงไทย1,000 บาท

ร่วมบุญซื้อกระเบื้องได้ที่ ธ.กรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชีวัดเขาทุ่งวัว เลขที่ 254-1-86406-6

ภาพบรรยากาศการเรียนอภิธรรม วัดเขาทุ่งวัว

คณาจารย์อภิธรรมวัดเขาทุ่งวัว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน และห่มผ้าหลวงพ่อสำเร็จ

เนื่องในวันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมช่วงเช้าเริ่มเวลา 7.30 น. เป็นต้นไป

เวลา 18.00 น.ทำวัตรเย็น

เวลา19.30 น. เวียนเทียน

ประกาศ เรื่องการปรับปรุงเสนาสนะและ

การติดต่อให้รับเถ้ากระดูกคืน

ติดต่อวัดเขาทุ่งวัว

ตั้งอยู่ที่ ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

เปิดทำการทุกวัน 06.00-18.00น.

ติดต่อวัดได้ที่เบอร์ 083 6199 553 ท่านเจ้าอาวาส
065 893 2659 สำนักงานวัด